Velkommen til ABF Tippethøj

Andelsboligforeningen Tippethøj skød op i løbet af sommeren 2003 på markerne bag Siim ved Ry's bygrænse mod øst.

Der er sidenhen opstået flere nye boligområder omkring os, men vi har stadig smuk og uberørt natur lige i baghaven.
Ry station, to skoler og Ry-hallerne er indenfor 2 km's afstand ad børnevenlige stisystemer.

Foreningen består af 23 rækkehuse, og vi efterstræber en god blanding af unge og ældre beboere.

Det er forventet, at man deltager i den årlige generalforsamling i foråret og til de 2 årlige faste arbejdsdage. 

Vi har desuden et årligt fællesarrangement.


Se under kontakt angående interesseliste.

Tal og tegninger

Boligafgift og andelsværdi

Andelsboligforeningens 23 boliger varierer fra 90m² til 122m².

Andelsbevisernes husleje og andelsværdi maj 2023:

90 kvm.

Boligafgift mdl.: 5.242,-
Andelsværdi: 1.164.308,-

105 kvm

Boligafgift mdl.: 6.020,-
Andelsværdi: 1.360.550,-

106 kvm

Boligafgift mdl.: 6.072,-
Andelsværdi: 1.373.508,-

120 kvm

Boligafgift mdl.: 6.800,-
Andelsværdi: 1.554.915,-

122 kvm

Boligafgift mdl.: 6.904,-
Andelsværdi: 1.577.450,-


Plantegninger

Under oversigtsbilledet findes links til de forskellige boligtyper.

Plantegningerne er gengivet med tilladelse fra Søgaard & Hansen, Arkitekt- og Ingeniørfirma A/S.


Bestyrelsen

Formand:

Trine Winther nr. 64

Næstformand:

         Henrik Vest Sørensen nr. 92

Kasserer:

Nicolaj Johansen nr. 54

Medlemmer:

Jette Hauberg-Lund nr. 94

Jørgen Vognsen nr. 72

Suppleanter:

1. Birgitte Johansen nr. 54

2. Poul Erik Henriksen nr. 80

Bogholder:

Helle Rahr nr. 70

Revisionsfirma:

Revisionshuset Tal og Tanker, Silkeborg

Interesseliste

Vi har oprettet en interesseliste og du er velkommen til at skrive til os.
Send en mail med informationer med lidt om dig/jer. Vi kvitterer med en bekræftelse på modtagelse af jeres interesse og kontakter jer hvis der opstår en mulighed for køb af en andel. 


Fortrinsret til køb af andel sker ifølge vedtægterne i følgende rækkefølge:

  1. Sælgers familiemedlemmer
  2. Andre andelshavere på en intern venteliste
  3. Køber indstillet af en anden andelshaver inden 14 dage efter annoncering af salget
  4. Interesseliste
  5. Køber indstillet af den sælgende andelshaver


Interesselisten administreres af bestyrelsen, som også vælger hvem en evt. ledig bolig tilbydes.

Dette da vi stræber efter, og gerne vil sikre, en mangfoldig sammensætning af beboere.


Mail sendes til: abftippethoj@gmail.com


Galleri