Ry's bedste andelsboligforening
Ry's bedste andelsboligforeningAndelsboligforeningen Tippethøj i RyRy's bedste andelsboligforening
Ry's bedste andelsboligforening

Nyheder

 

 

20.07.2021: Nyt om tal og navne

Hjemmesiden er opdateret med de årlige justeringer af andelsværdierne og bestyrelsens sammensætning.

10.06.2021: Hvad koster det at bo i ABF Tippethøj?

Seneste andelsværdier (pr. 10.06.2021) og huslejereguleringer (pr. 01.07.2016)
er nu tilgængelige under Tal og tegninger.

10.06.2021: Afholdelse af Generalforsamling 2021

Dette års årsregnskab og budget godkendt mandag d.10 juni. Afholdelsen foregik i Fælleshuset Skæphøj 19 med følgende godkendte referat.

10.06.2021: Ny valuarvurdering

Ved afholdelsen af generalforsamlingen i juni 2021 var bestyrelsen heller ikke i år enige om værdifastsættelsen, og der blev herefter fremført synspunkter fra mødedeltagerne, inden man gik til en skriftlig afstemning om, hvor høj værdistigningen skulle være.

 

Det blev forslået, at bestyrelsen fremover vedtager og når til enighed om en fast procedure for fastlæggelse af andelskronen, som ikke er til diskussion på generalforsamlingen.

Resultatet af afstemningne var en max. 100 % stigning. De tørre tal kan ses her.

17.09.2020: Vedtægter og overdragelsesprocedure

Der ligger opdaterede udgaver af ABF Tippethøj's vedtægter og overdragelsesprocedure under menuen dokumentation.

01.03.2019: Overvejer du solceller?

På generalforsamlingen 2014 blev det besluttet at bestyrelsen kan godkende opsætningen af solceller på andele. Foreningen vil gerne have en grøn profil og ønsker derfor at støtte opsætningen af solceller og sidestiller disse anlæg med alle andre tilkøb og forbedringerne af andelene.

 

Her er foreningens retningslinjer for opsætning af solceller - kan også hentes fra siden med generel dokumentation

23.10.2016: Opdatering af dokumentation

I forbindelse med den generelle udskiftning af varmvandsbeholdere er brugervejledningen til HomeHeat modellen lagt ind under menuen Dokumentation - til, hvis man skulle få brug for den.

10.04.2016: Om bevoksninger på murværk

Der har været diskussioner i Andelsforeningen om behandlingen af mos og alger på murværket. Ifølge Miljøstyrelsen er væksterne i de fleste tilfælde uskadelige. Ønsker man at fjerne bevoksningen af æstetiske årsager, så brug vand og en blød børste, da f.eks. stålbørster, spuling og (de fleste) kemikalier beskadiger murværk og fuger.

 

Miljøstyrelsen skriver bl.a.: "Begroning med alger og mos giver, modsat hvad man måske skulle tro, ikke en større risiko for fugtskader. Det er faktisk i langt de fleste tilfælde kun et æstetisk problem, og man bør tænke sig om en ekstra gang inden man forsøger at fjerne begroningen – den hårde behandling med varmt vand og højt tryk kan nemlig skade taget eller muren og på sigt give risiko for endnu mere begroning."

 

Læs hele artiklen her: Tips om alger og mos på tag og mure.

 

 

ABF Tippethøj Skæphøj 50-94 8680 Ry