Ry's bedste andelsboligforening
Ry's bedste andelsboligforeningAndelsboligforeningen Tippethøj i RyRy's bedste andelsboligforening
Ry's bedste andelsboligforening

Udvalg

 

 

For at fordele arbejdsbyrden nedsættes løbende udvalg efter behov. Det kan både være ad hoc udvalg, mens andre udvalg er mere permanente. I øjeblikket har vi følgende aktive udvalg: Medlemmer af udvalgene er ikke på valg - alle interesserede kan til enhver tid slutte sig til.

Markiseudvalg

Markiseudvalget forestår kontakten til Alux, og er her du henvender dig hvis du har problemer med din markise.

Formand: Jørgen Vognsen (72)

Hjemmesideudvalg

Hjemmesideudvalget vedligeholder foreningens hjemmeside. Forslag og kommentarer til hjemmesiden kan sendes til webmaster@tippethoj.dk.

Poul Erik Henriksen nr. 80
Andreas Lindbjerg Nielsen nr. 68


Festudvalg

Festudvalg nedsættes ad hoc. Planlægning af sommerfesten går på skift mellem de tre stikveje.

 

 

ABF Tippethøj Skæphøj 50-94 8680 Ry